| | | AAA |
Zespół Szkół Sportowych w Człuchowie
Zapraszamy do wypełnienia rubryki NewsLetter ::Zapoznaj się z zakładką Rada Rodziców - znajdziesz tam wszystkie aktualności!::Oglądaj zdjęcia, czytaj informacje i przesyłaj swoje, wklejaj ciekawe linki i pomóż współtworzyć nasz profil na facebook.pl::Zachęcamy do czytania Artykułów w zakladce "Warto przeczytać"::W zakładce Rada Rodziców załącznik z informacją o numerze konta bankowego, na które można wpłacać składkę na Radę Rodziców!!!

Szkoła Podstawowa Sportowa

Szkoła Podstawowa Sportowa w Człuchowie

W roku 2014/2015 szkoła przeprowadzi nabór do kl. 1 i 4. W klasie 1 szkolenie sportowe będzie ukierunkowane na ogólny rozwój dziecka oraz naukę i doskonalenie pływania.

W klasach 4 - 6 szkoły podstawowej będzie realizowany ukierunkowany etap szkolenia sportowego mający na celu ujawnienie predyspozycji i uzdolnień kwalifikujących uczniów  do szkolenia w określonej dyscyplinie lub dziedzinie sportu. W ramach zajęć sportowych będzie prowadzone  szkolenie sportowe, zgodnie z zatwierdzonymi i pozytywnie zaopiniowanymi przez właściwe podmioty  programami szkolenia sportowego.

W roku szkolnym 2014/2015 proponujemy szkolenie sportowe w następujących kierunkach:
-  sporty wodne (pływanie, kajakarstwo),
-  gry zespołowe (piłka siatkowa, piłka koszykowa, piłka nożna).


W ramach zajęć sportowych będą odbywać się obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego w wymiarze 4 godz. tygodniowo i treningi kierunkowe w ilości 6 godz. tygodniowo.

Główne zadanie szkoły to wszechstronny rozwój uczniów ukierunkowany na osiąganie sukcesów w nauce i sporcie.

Podstawowym warunkiem utworzenia szkoły sportowej jest posiadanie obiektów i urządzeń sportowych niezbędnych do prowadzenia szkolenia sportowego. Nasi uczniowie mają          do dyspozycji następujące obiekty sportowe:

-  sala gimnastyczna,
-  basen sportowy,
-  pełnowymiarowa hala sportowa,
-  stadion lekkoatletyczny z bieżnią tartanową,
-  wielofunkcyjne boiska do wszystkich gier zespołowych z nawierzchnią ze sztucznej trawy    

    i poliuretanu,
-  sztuczne lodowisko,
-  kort tenisowy,                                                                                                                                    -  ścianka wspinaczkowa.       

                                                                                                                                                                                                                                                                            
Dzięki działalności sportowej Zespołu Szkół Sportowych uczniowie mają szansę nie tylko rozwijać sprawność fizyczną i uzdolnienia ruchowe, dbać o zdrowie, ale również wyjeżdżać na zawody oraz obozy sportowe.

 

W Zespole Szkół Sportowych  organizacja nauczania planowana jest w taki sposób,              by stworzyć uczniom optymalne warunki umożliwiające łączenie zajęć sportowych z innymi zajęciami dydaktycznymi.

 Uczniowie naszej szkoły korzystają z:
-  pracowni komputerowej z dostępem do Internetu,
-  nowocześnie wyposażonych sal lekcyjnych,
-  świetlicy,
-  podręcznej biblioteki lektur i pomocy naukowych, w dużej mierze  multimedialnych,
-  stołówki,
-  wyspecjalizowanej opieki medycznej (lekarz medycyny sportowej, pielęgniarka),
-  opieki psychologiczno – pedagogicznej ( pedagog, psycholog),
-  bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych przedmiotowych, językowych ,artystycznych oraz         sportowych.

W szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny oraz ogólnodostępna sieć Wi – Fi.

Program szkolenia sportowego może być realizowany przy współpracy z różnymi podmiotami tj. związkami sportowymi, klubami sportowymi, stowarzyszeniami działającymi w zakresie kultury fizycznej i sportu.


Nasza  szkoła współpracuje z klubami sportowymi i stowarzyszeniami:
- Polskim Związkiem Piłki Koszykowej,                                                                                                                                                                         - Polskim Związkiem Piłki Siatkowej,                                                                                    

- MKS POLSTYR,

- MKS „Piast”,
- PTPS,

- Akademia Piłkarska,

- Yacht Klub.

Przy Zespole Szkół Sportowych działa UKS ZSS Człuchów.


Dzieciom zapewniamy:
- wykwalifikowaną kadrę nauczycieli,
- pomoc pedagoga szkolnego i psychologa,
- naukę pływania,
- zajęcia korekcyjne dla dzieci z wadami postawy,
- opiekę medyczną pielęgniarki i lekarza sportowego,
- ciepły posiłek w stołówce.

 

  Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Sportowej 2014/2015

  Wniosek - kl. I SPS

Zgoda na udział w próbie sprawności fizycznej kl. I SPS

Regulamin rekrutacji do klasy czwartej Szkoły Podstawowej Sportowej 2014/2015

Wniosek - kl. IV SPS

Zgoda na udział w próbie sprawności fizycznej kl. IV SPS